A fost aprobat Regulamentul cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural


Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de vineri, 18 octombrie 2019, Regulamentul cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Regulamentul are drept scop susținerea tuturor celor implicați în realizarea proiectelor investiționale pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale în localitățile rurale, creșterea atractivității acestora, precum și crearea a noi locuri de muncă. Potențiali beneficiari ai subvențiilor în avans, fiind atât persoanele fizice cât juridice sau unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de pînă la 10 000 de locuitori).

Aprobarea Regulamentului va facilita implementarea a cel puțin 50 de proiecte anual de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii publice și a serviciilor furnizate populației rurale; asigurarea accesului la infrastructură dezvoltată și servicii îmbunătățite pentru circa 250 000 beneficiari anual, precum și crearea a cel puțin 30 de afaceri noi anual, care vor genera peste 130 locuri de muncă, dintre care 30% destinate pentru femei.

Proiectul prevede subvenționarea anuală a trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de pînă la 5%, ce reprezintă cca 45 milioane de lei.

Măsură 1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre:
• construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor și podurilor publice locale;
• reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă, construcția și reabilitarea rețelelor de canalizare, a infrastructurii aferente, stațiilor de pompare;
Pentru această măsură, valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar care nu va depăși suma de 3 000 000 lei.

Măsură 2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale pentru:
• reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;
• renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;
• crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrîni și persoane cu nevoi speciale;
• crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.
Pentru măsura 2, valoarea subvenției acordate la fel va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 000 000 lei.

Măsură 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, cuprinde următoarele tipuri de investiții:
• proiecte privind diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;
• proiecte privind înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;
• proiecte privind înființarea taberelor de odihnă pentru copii;
• proiecte privind construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;
• proiecte privind construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;
• · proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale:
• · proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

Pentru măsura 3, valoarea subvenției acordate va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei.

Totodată, proiectul regulamentul reglementează condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru măsurile enunțate supra.

Printre condiții de bază pot fi enumerate următoarele:
• proiectul se implementează într-o localitate rurală;
• au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;
• perioada de implementare a proiectului nu va depăși 24 luni;
• pentru măsurile 1 și 2 contribuția financiară a solicitantului de subvenție reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului eligibil;
• pentru măsura 3 contribuția financiară a solicitantului de subvenție reprezintă cel puțin 50% din valoarea investiției eligibile.
Proiectele investiționale vor fi selectate în conformitate cu criteriile stabilite în anexele la prezentul Regulament, cum ar fi:
• dimensiunea unității administrativ-teritoriale implicate;
• numărul beneficiarilor în rezultatul implementării proiectului;
• localizarea proiectului (sat, comună, oraș);
• termenul de implementare a proiectului;
• valoarea totală a proiectului;
• capacitatea de cofinanțare a proiectului;
• include proiectul infrastructură/structuri care asigură accesul persoanelor cu mobilitate redusă;
• numărul locurilor de muncă noi create (permanente):
• cine este beneficiarul ( APL, antreprenor, tânăr/tineri, femeie/femei antreprenoare.

Totodată, în vederea eficientizării alocării resurselor financiare, precum și asigurării durabilității proiectelor investiționale, se prevede stabilirea unei perioade de 5 ani pentru monitorizarea post-achitare a proiectelor finanţate din momentul finalizării implementării proiectului și punerii în funcțiune a acestuia.

Date de contact:
Direcția politici și programe de dezvoltare rurală
Tel: 0 22 204 – 595;

Sursa:Federaţia Agricultorilor din Moldova, FARM

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s