Cum devin traducător autorizat?


În conformitate cu legislația în vigoare, poți să devii traducător autorizat indiferent dacă ai absolvit o facultate de limbi străine sau nu, dar este obligatoriu să susții un examen la Ministerul Culturii.

În calitate de traducător autorizat poți să realizezi o carieră în acest domeniu sau poți să obții venituri suplimentare.

Examenul ce trebuie susținut pentru obținerea certificatului de traducător se susține la Ministerul Culturii doar în sesiunile speciale care sunt organizate la nivel național. Mai jos vă prezentăm domeniile de specialitate care sunt eligibile pentru organizarea acestui tip de examen:

 • științe juridice
 • artă – literatură
 • chimie – medicină-farmacie
 • electrotehnică-telecomunicații – sociologie-politologie
 • filosofie-religie – științe juridice
 • fizică – științe agricole
 • geografie – științe matematice
 • informatică – științe economice
 • istorie – tehnică

CERTIFICATUL DE TRADUCĂTOR, FĂRĂ AUTORIZAȚIE

Certificatul de traducător sau absolvirea facultății de limbi străine, fără autorizația de traducător de la Ministerul Justiției,  îți oferă următoarele oportunități de carieră:

– traducător, în calitate de angajat, la edituri, instituții de stat, companii private, case de avocatură, birouri de traduceri etc. În acest sens, poți fi un traducător de succes,  specializat pe domeniul în care ai dat examen (traducător pe juridic la o casă de avocatură, traducător pe medical la o companie farmaceutică etc.);

– interpret de conferințe (interpretariat simultan);

– traducător – liber profesionist (freelancer), care lucrează de acasă și colaborează cu birouri de traduceri.

Lipsa autorizației de traducător reduce mult volumul comenzilor, întrucât mulți clienți doresc traduceri autorizate (cu ștampila traducătorului) sau legalizate ( autorizate de traducător și legalizate de notar).

CERTIFICATUL DE TRADUCĂTOR, CU AUTORIZAȚIE

Calitatea de traducător și interpret autorizat îți oferă foarte multe oportunități:

 • vei putea autoriza și legaliza traducerile la notar (majoritatea traducerilor solicitate de la clienți sunt autorizate sau legalizate);
 • poți desfășura activitatea de interpret autorizat (interpretariat consecutiv – traducere orală și aplicarea ștampilei pe documentul aferent) la notar, avocat, bancă, orice instituție publică sau privată;
 • alegerea de a fi angajat la un birou de traduceri, casă de avocatură, notariat, companii etc. sau de a fi liber profesionist (regim de colaborare și lucru de acasă);
 • dacă alegi să fii freelancer, poți alege forma juridică de PFA sau  microintreprindere (SRL). Conform legislației din România, orice activitate pe cont propriu trebuie să aibă o formă juridică și supusă impozitelor.  Majoritatea liber profesioniștilor sunt PFA-uri care colaborează cu birouri de traduceri și le facturează lunar, datorită volumului mare de lucru de la aceștia și a scutirii de riscuri și a relației comerciale cu clienții direcți (încasarea banilor, recuperarea lor în caz de neplată, contactare, facturare, deplasare până la notar, pregătirea de legalizare și legalizarea traducerilor (procesul complet de legalizare pentru fiecare act poate dură câteva ore, în funcție și de disponibilitatea notarului).

ATENȚIE, dacă îți dorești să devii traducător autorizat cu ștampilă pentru a putea efectua traduceri legalizate la notar,  trebuie sa susții examenul pentru specialitatea științe juridice la Ministerul Culturii atât din limba română în limba străină, cât și invers. Nota minimă pentru admitere este 7. După ce ai obținut certificatul de traducător trebuie să depui un alt dosar la Ministerul Jutiției, fără însă a mai susține un alt examen.

Pentru autorizarea traducătorilor, pot să fie traducători autorizați de către Ministerul Justiției doar acele persoane care sunt atestate în prealabil de Ministerul Culturii ca traducători pentru specialitatea științe juridice din limba română în limba străină pentru care a solicitat autorizarea și din limba străină în limba română.

ATENȚIE, întâi se obține certificatul de traducător și mai apoi autorizația de traducător.

Iată ce trebuie să conțină dosarul pe care îl depui la Ministerul Culturii:

 1. Cerere-tip de înscriere (se descarcă de pe siteul http://www.examentraducator.ro), conținând și declarația privind luarea la cunoștință a Regulamentului de examen;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copie legalizată după diploma de bacalaureat sau de licență, sau un act echivalent;
 4. Copie legalizată după actul de naștere;
 5. Copie după certificatul de căsătorie/decizie de divorț care atestă schimbarea numelui anterior deținut, dacă este cazul;
 6. Copie a documentului care atestă plata taxei de înscriere.

Acest examen constă în traducerea în scris a unui text de 2000 de semne tipografice sau în traducerea unor fragmente diverse de text și exerciții conținând dificultățile limbii străine solicitate.

Mai multe informații despre această procedura precum și despre limbile pentru care se organizează examen, găsiți aici: http://www.culturadata.ro/examentraducator/

Iată actele necesare pentru depunerea dosarului la Ministerul Justiției:

 1. Cerere adresată Ministrului Justiţiei, datată şi semnată de către solicitant;
 2. Certificat de traducător, specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină şi din limba străină în limba română – copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze (primească) cererea;
 3. Certificat de cazier judiciar – original (valabil 6 luni de la eliberare, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea 290/2004);
 4. Act de identitate – fotocopie – buletin / carte de identitate / paşaport / certificat de înregistrare / carte de rezidenţă permanentă;
 5. Certificat de naştere – fotocopie şi, dacă este cazul, traducerea legalizată a acestuia în limba română;
 6. Certificat de căsătorie / orice alt document care atestă schimbarea numelui – fotocopie – (hotărâre judecătorească, act de schimbare a numelui pe cale administrativă) / traducerea legalizată a acestuia în limba română, dacă este cazul;
 7. Fişă de aptitudine (eliberată de medicul specializat în medicina muncii) – original;
 8. Chitanţă din care rezultă plata taxei judiciare de timbru – 300 lei (RON) pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea – original;
 9. Dovada cunoaşterii limbii române – copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze (primească) cererea / copie legalizată – numai pentru cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, altul decât cetăţeanul român.

Mai multe informații găsiți aici: http://www.just.ro/wp-content/uploads/2015/09/I-PROCEDURA-AUTORIZARII-INTERPRETILOR-SI-TRADUCATORILOR_3.pdf

Sursa: academiadetraduceri.ro

Mai multe detalii găsiți pe culturadata.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s