Lansare – Teze de doctorat în drept, susținute în RM 1971-2019. Bibliografie


Teze de doctorat în drept susținute în Republica Moldova. 1971-2019. Bibliografie / Silvia Antufiev, Petru Racu ; coord.: Mariana Harjevschi ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Bibl. Publică de Drept. – Chişinău, 2020. – 139 p.Lansare – Teze de doctorat în drept, susținute în RM 1917-2019. Bibliografie